call us Hívjon minket: +36 20 535 1789

Vállalati vagyon

Bármennyire körültekintően vezeti is vállalkozását, nem feledkezhet meg róla, hogy azt veszélyek fenyegetik, melyeket gyakran a legnagyobb óvatossággal sem tud kivédeni. Az ilyen helyzetekre pedig jobb előre felkészülni, mint a baj bekövetkezte után sopánkodni vagy kétségbe esni. Vagyontárgyai biztonságának megőrzésében, az üzletmenet folyamatosságának fenntartásában segít a vállalati vagyonbiztosítás.

A vállalati vagyonbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított személyek érdekeltségében tartozó, a szerződésben meghatározott mindazon vagyontárgyakra, tárgyi eszközökre és készletekre, amelyek a vállalkozási tevékenységet szolgálják ( épületek, építmények, gépek, berendezések, készletek stb.) illetve a tevékenységi folyamatban részt vesznek.

Biztosítható kockázatok:

 1. All risk: Minden biztosítási esemény, a biztosítási feltételben megjelöltek kivételével
 2. Nevesített kockázatok:


Elemi károk:

 • tűz
 • villámcsapás
 • robbanás
 • szélvihar
 • jégverés
 • hónyomás
 • sziklaomlás, kőomlás és földcsuszamlás
 • ismeretlen építmény, üreg beomlás
 • felhőszakadás
 • légijármű ütközése
 • ismeretlen jármű ütközése

Vezetékes vízkár:

 • vezetékes vízrendszerből kilépő víz- vagy gőz okozta károk
 • tűzoltó berendezések meghibásodás
 • technológiai csővezetékekben keletkezett károk

Katasztrófa kockázatok:

 • földrengés
 • árvíz

Betöréses lopás:

 • rongálás
 • vandalizmus

Küldöttrablás

a biztosító megtéríti a biztosított küldöttei (pénzszállítói) ellen elkövetett rablás során eltulajdonított, a kötvényben biztosítási összeggel feltüntetett készpénzt.

Irodai elektronikus berendezések biztosítása

fedezetet nyújt:

 • mechanikai sérülések
 • villámcsapás
 • indirekt villámcsapás 
 • túlfeszültség
 • ügyetlenség, gondatlanság
 • tűz
 • robbanás
 • elemi károk
 • vízkárok
 • lopás, rablás esetére.

Üvegkár:

 • épület átalány
 • különleges üveg


Gépbiztosítás:

ipari gépek, berendezések, készülékek előre nem látható, váratlan esemény miatt bekövetkező vagyoni károsodására nyújt fedezetet.

Üzemszünet:

a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti az üzemszünet alatt, normál üzletmenet esetén elért nyereséget, valamint a folyamatos üzemi költségeket, amelyeket a vállalat kigazdálkodott volna. Pl.: bérleti díj

 

Kapcsolat

Assure-Man Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

1048 Budapest Járműtelep u. 23.

Tel.: +36 1 232 1150
Fax.: +36 1 232 1151
E-mail: info@assure-man.hu
Web: www.assure-man.hu

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat
Adatkezelési szabályzat
Tájékoztató belső visszaélés-bejelentési rendszerről